Refoscholen kunnen meewerken aan integratie

Moeten ook reformatorische scholen meewerken aan de integratie van allochtonen? Volgens onderwijsjurist Ben Vermeulen moet het juridisch mogelijk zijn dat ze tot een bepaald quotum leerlingen met een andere levensbeschouwing opnemen, en toch hun identiteit behouden. Hij sprak gisteren op een congres over de maatschappelijke opdracht van de christelijke school.