De onbegonnen strijd tegen de Duitse invasie

Onbegonnen werk, was het. Het Nederlandse leger bleek bij lange na niet opgewassen tegen de Duitse overmacht in 1940. Te weinig mensen, te weinig opleiding, te weinig materiaal.

Nederland

meer ‘Nederland’