Databank Antillianen verboden

DEN HAAG - Het voornemen om een databank aan te leggen met persoonsgegevens van Antilliaanse probleemjongeren is voorlopig van de baan. De rechtbank in Den Haag vindt het gegevensbestand strijdig met de Wet bescherming persoonsgegevens en heeft het plan daarom geblokkeerd.