'Je legt het vlees maar opzij'

In het Nederlandse leger hebben christelijke militairen de predikant, katholieken de aalmoezenier en voor de paar honderd hindoes zijn er twee pandits. Maar de geschatte tweeduizend moslimmilitairen wachten al jaren op een imam in uniform. 'Ga maar naar de rabbijn'.