Moslimleerkracht mag Bijbelles gaan geven

VOORBURG - Islamitische pabo-studenten mogen het diploma christelijk basisonderwijs (dcbo) halen, dat nodig is om op christelijke scholen te kunnen werken. Deze uitspraak van de Besturenraad van het christelijk onderwijs volgt de reeds bestaande praktijk.

advertentie