Kritiek op leiding politie

DEN HAAG - De vele overtredingen van de Arbeidstijdenwet bij de politie komen vooral voort uit een gebrekkige leiding binnen de korpsen. De wet zelf biedt de politie voldoende ruimte, ook voor een juiste inzet van bijvoorbeeld arrestatie- en observatieteams.