Ministerie brak in computersysteem

DEN HAAG - Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft sinds midden 2006 stelselmatig ingebroken in het besloten computersysteem van de Geassocieerde Pers Diensten (GPD). Daarbij zijn onder meer agenda's en artikelen die nog niet waren gepubliceerd bekeken.