'Vernatting' begint in Dwingelderveld

De laatste tientallen jaren is het grondwaterpeil in Nederland drastisch gezakt. Dit leidde tot verdroging van de natuurgebieden, met als gevolg verarming van de soortenrijkdom. Nationaal Park Dwingelderveld is het eerste gebied waar antiverdrogingsmaatregelen worden genomen.

Nederland

meer ‘Nederland’