Sobiboroverlevende Schelvis eredoctor

Jules Schelvis, die in de Tweede Wereldoorlog Sobibor overleefde, stelde zich de laatste tientallen jaren ten doel de herinneringen aan het vernietigingskamp in Polen levend te houden. Hij krijgt vandaag een eredoctoraat.