Gronings spookdorp van de kaart

GANZEDIJK - Het Groningse spookdorp Ganzedijk wordt waarschijnlijk helemaal met de grond gelijk gemaakt. Alle zestig huur- en koopwoningen in Ganzedijk vallen dan ten prooi aan de slopershamer. Volgens de gemeente Reiderland, waar het gehucht onder valt, is er geen toekomst meer voor het dorp dat al jaren kampt met ernstige leegstand.

Nederland

meer ‘Nederland’