Digitale reclame vereist uniforme afspraken

Nu digitale buitenreclame steeds verder oprukt, is het hoog tijd voor uniforme afspraken over wat wel en niet kan. Weggebruikers moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat ze niet afgeleid worden. Ook is eenduidige interpretatie nodig van de bereikcijfers van de advertenties.

Nederland

meer ‘Nederland’