*

Blogs en bladen: Nederlanders steeds geloviger

Nederlanders steeds geloviger

In weekblad Elsevier doet Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), zeven voorspellingen over wat er in 2018 gaat veranderen. Identiteit wordt steeds belangrijker, denkt hij. Dubbel paspoort ja of nee, het Wilhelmus leren op school en een Nederlandse vlag in het parlement: het thema komt steeds weer op. ‘Ik zie met zorg dat de leefwerelden van vooral moslims en niet-moslims steeds verder uit elkaar groeien’, zegt Putters. ‘Het wederzijdse begrip is niet groot.’