Mbo’ers moeten leven lang blijven leren

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moet om te blijven aansluiten bij de arbeidsmarkt meer ­trajecten voor leren en werken ­ontwikkelen en intensiever samenwerken met het bedrijfsleven.