Ganzentrek kwam dit najaar opvallend laat op gang

Bij de jaarlijkse vogeltelling half oktober zijn opvallend weinig ganzen geteld. Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft geen idee hoe dat komt.

Nederland

meer ‘Nederland’