De feiten: taalonderwijs aan nieuwkomers

Het blijft een heet hangijzer in de Europese en Nederlandse politiek: wat te doen met de toestroom van migranten? Daarachter doemt altijd een andere vraag op: hoe raken degenen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, goed ingeburgerd? Daar zijn verschillende meningen over, maar één ding is zeker: het begint met taal. De regels en vereisten worden steeds weer aangescherpt.

Nederland

meer ‘Nederland’