*

Herstel deltanatuur beschermt tegen de zee

Door de bouw van de Deltawerken zijn zand- en slikplaten verloren gegaan. Die kunnen worden teruggebracht als pleisterplaats voor trekvogels én om als golfbrekers te fungeren.