Hulp die bij je in huis komt wonen

Een inwonende hulp als er 24 uur per dag zorg of toezicht nodig is. Daarmee kan een verblijf in een ­zorginstelling worden uitgesteld of voorkomen. Zuster in Huis is een van de organisaties in Nederland die dit regelen. Heleen en Zsofia geven een inkijkje in hun dagelijks leven.