Killerrobots met of zonder normen

Dragen autonome wapens bij aan een schone, humane oorlogvoering of openen we hiermee de doos van Pandora? Majoor Ilse Verdiesen onderzoekt hoe de mens ‘in control’ kan blijven.

Nederland

meer ‘Nederland’