Luister naar

Toename agenten met migratieachtergrond

Nieuws
Het eerste succes in het bevorderen van de diversiteit bij de Nationale Politie is behaald. De nieuwe aanwas op de Politieacademie bestaat dit jaar voor 25 procent uit aspirant-agenten met een migratieachtergrond – een verdubbeling ten opzichte van 2015.
Hassan Bahara Nadia Ezzeroili redactie vk
woensdag 4 oktober 2017 om 03:00

Den Haag

Dat zegt Peter Slort (58), portefeuillehouder Diversiteit bij de Nationale Politie, in een interview met de Volkskrant.

Slort schrijft de flinke stijging toe aan gerichte wervingscampagnes, vooral via sociale media. ‘Daar zijn we erg aanwezig.’ Een voorbeeld is de samenwerking met bekende niet-­westerse vloggers die soms een bereik hebben van honderdduizenden jonge volgers. Ook heeft de Nationale Politie een apart team van zeventien ‘diversiteitsrecruiters’ aangesteld. Slort: ‘Die jagen binnen alle eenheden collega’s aan om zelf te rekruteren.’ Hij houdt overigens nog wel een slag om de arm; eind dit jaar vindt de definitieve telling plaats. Het percentage zou iets hoger of lager kunnen uitvallen.

kwaliteit

Agenten met een migratieachtergrond vormen nu 7 procent van het totale aantal medewerkers bij de politie. De politie probeert de samenstelling van het korps te verbreden. Met meer agenten van Turkse, Surinaamse of Marokkaanse afkomst kunnen we bijvoorbeeld de spanningen in migrantenwijken beter te lijf gaan, is de achterliggende gedachte. Binnen de politie bestaat wel vrees dat bij een te snelle werving van agenten met een migratieachtergrond de kwaliteit onder druk komt te staan. Zo wijst politievakbond ACP op een recent rapport van het onderzoeksinstituut WODC. Daaruit blijkt dat niet-westerse agenten relatief vaker betrokken zijn bij integriteitsschendingen. ‘Het is dus belangrijk dat de politieorganisatie daar oog voor heeft bij de werving en gedurende de loopbaan. Dat doet verder niets af aan het belang van een divers korps.’

Toch is de Nationale Politie niet van plan aspirant-agenten op basis van hun afkomst extra te screenen. Wel is men voor een bredere screening, waarvoor nu een wet in voorbereiding is. ‘Wettelijk kunnen we nu alleen naar de kandidaat kijken’, zegt Slort. ‘Maar een stap breder: naar ooms en tantes en de kring eromheen, dat mag nu niet.

positieve discriminatie

Politiebond ACP maakt zich zorgen over positieve discriminatie als middel om de diversiteit te bevorderen. ‘Veel collega’s vrezen dat diversiteit de enige focus is’, zegt de woordvoerder. ‘Ook van buiten de politieorganisatie weten we dat belangstellenden soms wordt afgeraden om te solliciteren, omdat er wordt gezocht naar iemand met een andere culturele achtergrond.’

Volgens Peter Slort gaat de toegenomen diversiteit niet ten koste van de kwaliteit. ‘Sterker nog, er is een enorme toename van kwaliteit. Ze brengen competenties binnen die wij missen, zoals hun kennis van talen, culturen en gemeenschappen.’ Slort onderstreept bovendien dat er geen lagere eisen zijn gesteld aan de nieuwe lichting van niet-westerse aspirant-agenten. ‘Iedereen moet slagen voor de cognitieve, de taal- en de sporttesten.’

Korpschef Erik Akerboom beloofde van diversiteit een prioriteit te maken nadat Max Daniel, politiecommissaris en algemeen commandant, eerder dit jaar had gewaarschuwd voor het gebrek aan etnische diversiteit bij de politie. Een van de doelstellingen was dat voor het eind van 2018 25 procent van de nieuwe aanwas uit aspirant-agenten met een migratieachtergrond moest bestaan. Dat doel is dus nu al bereikt. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Boegeroep op de trappen van Tivoli. 'Studieschuld is geen verantwoordelijkheid, maar pech'

Tientallen studenten woonden maandag een bijzondere rechtszaak bij: ‘De berechting van de pechstudent’. Een ludiek theaterstuk met een serieuze boodschap: het is oneerlijk dat een miljoen studenten geen basisbeurs kreeg.

Afbeelding

Prins Bernhard, redder in het watersnoodgebied waar hij soms kordaat moest optreden

In februari 1953 maakte prins Bernhard vele vluchten boven het watersnoodgebied. Hier en daar haalde hij een drenkeling van het dak of zette hij een burgemeester opzij. ‘Ik heb gedaan wat ik moest doen’, zei hij later.

Afbeelding

Op de Caribische eilanden is het de hoogste tijd om de 'misdaad tegen de menselijkheid' onder ogen te zien

Kroonprinses Amalia en haar ouders zijn op de helft van de kennismakingsreis naar de Caribische delen van het Koninkrijk. De eilanden vragen aandacht voor het koloniaal verleden. Het stilzwijgen is daarmee verbroken.

Afbeelding

Raad van State: spreidingswet is te ingewikkeld en moet worden aangepast

De spreidingswet is 'onnodig complex' en 'roept dringende vragen op' over de uitvoerbaarheid. Dat zegt de Raad van State in zijn advies over het wetsvoorstel.

Afbeelding

Reisbranche boos over ultimatum Schiphol

Reisorganisaties zijn boos dat er volgens Schiphol-topman Ruud Sondag in de drukke meivakantie en zomer mogelijk toch weer beperkingen nodig zijn voor het aantal reizigers.

Afbeelding

Baas OM verdedigt preventieve arrestaties

De hoogste baas van het Openbaar Ministerie (OM), Gerrit van der Burg, vindt dat 'protesten steeds grimmiger worden' en verdedigt in een interview met NRC de preventieve aanhoudingen van klimaatactivisten, nu ruim een week geleden.