Luister naar

Toename agenten met migratieachtergrond

Nieuws
Het eerste succes in het bevorderen van de diversiteit bij de Nationale Politie is behaald. De nieuwe aanwas op de Politieacademie bestaat dit jaar voor 25 procent uit aspirant-agenten met een migratieachtergrond – een verdubbeling ten opzichte van 2015.
Hassan Bahara Nadia Ezzeroili redactie vk
woensdag 4 oktober 2017 om 03:00

Den Haag

Dat zegt Peter Slort (58), portefeuillehouder Diversiteit bij de Nationale Politie, in een interview met de Volkskrant.

Slort schrijft de flinke stijging toe aan gerichte wervingscampagnes, vooral via sociale media. ‘Daar zijn we erg aanwezig.’ Een voorbeeld is de samenwerking met bekende niet-­westerse vloggers die soms een bereik hebben van honderdduizenden jonge volgers. Ook heeft de Nationale Politie een apart team van zeventien ‘diversiteitsrecruiters’ aangesteld. Slort: ‘Die jagen binnen alle eenheden collega’s aan om zelf te rekruteren.’ Hij houdt overigens nog wel een slag om de arm; eind dit jaar vindt de definitieve telling plaats. Het percentage zou iets hoger of lager kunnen uitvallen.

kwaliteit

Agenten met een migratieachtergrond vormen nu 7 procent van het totale aantal medewerkers bij de politie. De politie probeert de samenstelling van het korps te verbreden. Met meer agenten van Turkse, Surinaamse of Marokkaanse afkomst kunnen we bijvoorbeeld de spanningen in migrantenwijken beter te lijf gaan, is de achterliggende gedachte. Binnen de politie bestaat wel vrees dat bij een te snelle werving van agenten met een migratieachtergrond de kwaliteit onder druk komt te staan. Zo wijst politievakbond ACP op een recent rapport van het onderzoeksinstituut WODC. Daaruit blijkt dat niet-westerse agenten relatief vaker betrokken zijn bij integriteitsschendingen. ‘Het is dus belangrijk dat de politieorganisatie daar oog voor heeft bij de werving en gedurende de loopbaan. Dat doet verder niets af aan het belang van een divers korps.’

Toch is de Nationale Politie niet van plan aspirant-agenten op basis van hun afkomst extra te screenen. Wel is men voor een bredere screening, waarvoor nu een wet in voorbereiding is. ‘Wettelijk kunnen we nu alleen naar de kandidaat kijken’, zegt Slort. ‘Maar een stap breder: naar ooms en tantes en de kring eromheen, dat mag nu niet.

positieve discriminatie

Politiebond ACP maakt zich zorgen over positieve discriminatie als middel om de diversiteit te bevorderen. ‘Veel collega’s vrezen dat diversiteit de enige focus is’, zegt de woordvoerder. ‘Ook van buiten de politieorganisatie weten we dat belangstellenden soms wordt afgeraden om te solliciteren, omdat er wordt gezocht naar iemand met een andere culturele achtergrond.’

Volgens Peter Slort gaat de toegenomen diversiteit niet ten koste van de kwaliteit. ‘Sterker nog, er is een enorme toename van kwaliteit. Ze brengen competenties binnen die wij missen, zoals hun kennis van talen, culturen en gemeenschappen.’ Slort onderstreept bovendien dat er geen lagere eisen zijn gesteld aan de nieuwe lichting van niet-westerse aspirant-agenten. ‘Iedereen moet slagen voor de cognitieve, de taal- en de sporttesten.’

Korpschef Erik Akerboom beloofde van diversiteit een prioriteit te maken nadat Max Daniel, politiecommissaris en algemeen commandant, eerder dit jaar had gewaarschuwd voor het gebrek aan etnische diversiteit bij de politie. Een van de doelstellingen was dat voor het eind van 2018 25 procent van de nieuwe aanwas uit aspirant-agenten met een migratieachtergrond moest bestaan. Dat doel is dus nu al bereikt. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Belasting op fruitsappen gaan omhoog, tot ongenoegen van de fruittelers

De frisdrankbelasting gaat vanaf 2024 omhoog. Dit geldt ook voor onbewerkte fruitsappen. Het kabinet wil consumenten daarmee verleiden om gezondere keuzes te maken.

Afbeelding

Steeds minder jeugdloon

In twee derde van de cao’s in Nederland is geen sprake meer van een jeugdloon waarbij jongeren minder verdienen dan hun oudere collega’s. Dat constateert vakbond FNV.

Afbeelding

Johan Bonte begon zijn eigen eerlijke kledingmerk: ‘Ik dank God voor tevreden klanten’

Na een lange zoektocht naar mooie en vooral eerlijke kleding voor mannen begon Johan Bonte zijn eigen kledingmerk. Met J54.nl probeert hij gehoor te geven aan de oproep uit Jakobus 5 vers 4. ‘De klacht van de arbeiders is onveranderd.’

Afbeelding

Schuldig wegens aansluiting: het kwaad van een groep kan elk van de leden aankleven

Met een roemrijke naam identificeren supporters zich graag; ze dragen hun clubtenue met trots. Maar ook zonder colors van de Hells Angels kun je met een outlaw-bende heulen, en veroordeeld worden voor misdrijven in groepsverband.

Afbeelding

Hoe je zonder schelden en kleineren op topniveau kunt komen: ‘Leiders moeten alert zijn’

Kun je het beste uit mensen halen zonder een angstcultuur te creëren zoals bij De Wereld Draait Door? Ja, zegt consultant en coach voor management en leiderschap Paul Donders. Hoe werkt dat?

Afbeelding

Waarom ook reformatorische christenen vatbaar zijn voor complottheorieën

Complottheorieën kunnen aantrekkelijk zijn, ook voor orthodoxe christenen. Hoe komt dat? ‘Sommigen gaan zelfs zo ver dat de overheid dé antichrist is. Dat kan een voedingsbodem zijn voor argwaan.’