*

Wie betaalt de wederopbouw van Sint Maarten?

Nu de ravage en de ontreddering op Sint Maarten in hun volle omvang beginnen door te dringen tot Nederland, volgt de vraag wie de schade en de wederopbouw gaan betalen. Die vraag is ingewikkeld, omdat Sint Maarten staatkundig gezien een autonoom land is – maar wel binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het is uitgesloten dat het kleine eiland deze klap alleen kan verwerken.