Bestuurscrisis op Johannes Fontanus College in Barneveld

De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad van het christelijke Johannes Fontanus College in Barneveld stapt op, evenals de voorzitter van de raad van toezicht. Ze eisen het vertrek van bestuurder René Minderhoud.

Nederland

meer ‘Nederland’