*

Een lommerrijk oord des doods

Door bestuurlijk falen zijn tijdens de Duitse bezetting onnodig veel patiënten van de psychiatrische inrichting Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder aan honger, tuberculose en andere aandoeningen bezweken. Het zogenoemde regentencollege had meer oog voor het boekhoudkundig welzijn van de WA Hoeve dan voor de gezondheid van de patiënten.