*

Wie afwijkt, is al gauw ‘verward’

Onder de noemer ‘verwarde personen’ worden allerlei groepen op een hoop gegooid die juist elk om een eigen aanpak vragen, zegt ggz-onderzoeker Bauke Koekkoek