*

Q-koortsslachtoffers zien uit naar uitspraak rechter

Heeft de overheid fouten gemaakt bij de bestrijding van de Q-koorts­epidemie tussen 2007 en 2010 en kan ze aansprakelijk worden gesteld voor de schade die Q-koortspatiënten daardoor hebben geleden? De Haagse rechtbank doet daarover vandaag uitspraak in een zaak die is aangespannen door 300 slachtoffers van de ziekte.

advertentie