Sleutels voor een ‘gesloten’ onderwijssysteem

De ooit zo fel bevochten vrijheid van onderwijs, vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, blijft de gemoederen bezighouden. Heeft ze nog bestaansrecht of moet ze juist worden uitgebreid? Leidt ze wel of niet tot discriminatie?