*

ndjaaroverzicht september 2016

donorregistratie

In 2015 zijn er in Nederland 134 mensen overleden doordat er geen orgaan voor hen beschikbaar was. Daarom vindt D66 dat het systeem van orgaandonatie moet worden aangepast. Dat systeem houdt in dat mensen hun organen na overlijden ter beschikking stellen als ze daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Negen miljoen Nederlanders hebben die keuze niet gemaakt, om allerlei redenen, zoals laksheid of omdat ze tegen orgaandonatie zijn. D66 zou willen dat iedereen die geen keuze maakt over orgaandonatie, als orgaandonor wordt beschouwd. Alleen wie uitdrukkelijk nee tegen orgaandonatie heeft gezegd, is geen orgaandonor. In een donorregister van de overheid moet worden bijgehouden wie wel en wie geen donor wil zijn. Het Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (foto) dient een wetsvoorstel van die strekking in. Met het wetsvoorstel wil ze bereiken dat mensen gaan nadenken over een keuze voor of tegen orgaandonatie en die keuze laten registreren. Het voorstel zorgt voor verdeeldheid, ook onder christenen. Sommigen vinden orgaandonatie een blijk van christelijke naastenliefde, anderen vinden dat naastenliefde niet kan worden afgedwongen door de overheid. Tot veler verrassing aanvaardt de Tweede Kamer op 13 september het wetsvoorstel van D66, zij het met een nipte meerderheid (75-74), doordat zeven VVD’ers toch voorstemmen. En doordat Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren per abuis afwezig was, zodat hij niet kon tegenstemmen. Volgend jaar stemt de Eerste Kamer over orgaandonatie.

advertentie