*

ndjaaroverzicht oktober 2016

verdronken vluchtelingen

Begin oktober is het rustig weer in het Middellandse Zeegebied. Mensensmokkelaars gebruiken de gelegenheid en sturen extra boten met vluchtelingen de zee op, richting Zuid-Europa. In twee dagen tijd haalt de Italiaanse kustwacht meer dan tienduizend vluchtelingen uit de zee bij Libië. Minstens vijftig vluchtelingen zijn verdronken. Eind oktober meldt de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, dat er in de eerste tien maanden van 2016 evenveel vluchtelingen verdronken zijn als in heel 2015. Vorig jaar verdronken er 3771 vluchtelingen. Niettemin is het aantal vluchtelingen sterk afgenomen, van ruim één miljoen in 2015 naar 327.800 in de eerste tien maanden van 2016. Dat het aantal verdronken vluchtelingen desondanks is toegenomen, is te wijten aan de slechtere kwaliteit van de boten. Bij gebrek aan goede schepen gebruiken smokkelaars steeds vaker opblaasbare boten die niet of nauwelijks zeewaardig zijn. Ook laden ze meer mensen op een boot. Hoe meer mensen er aan boord zijn, hoe groter de kans op zinken. De kans dat een vluchteling verdrinkt tijdens de overvaart van Libië naar Italië is 1 op 47. Het aantal vluchtelingen dat van Turkije naar Griekenland oversteekt, is afgenomen door de ‘Turkije-deal’, een overeenkomst tussen Turkije en de Europese Unie over de opvang van vluchtelingen in Turkije. In Griekenland verblijven tienduizenden vluchtelingen in opvangkampen. Ongeveer vijftigduizend hebben geen goed onderdak en geen goede medische zorg, meldt Artsen zonder Grenzen.

advertentie