*

Natuur: De Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam is nooit met geweld veroverd. Alleen vleermuizen, nachtvlinders, mossen en korstmossen zijn de forten binnengedrongen. Planten en dieren slagen erin voetje voor voetje alle vestingwerken in te nemen.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie