Hulpverleners genoeg, maar wie maakt het verschil?

De overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten moest leiden tot meer maatwerk. Dat resultaat is nog niet bereikt: instellingen klagen over meer bureaucratie en ouders vinden dat er niet naar hen wordt geluisterd.

Nederland

meer ‘Nederland’