Ecoducten zijn goed voor biodiversiteit op de Veluwe

Ecoducten zijn van groot belang voor allerlei dieren om snelwegen over te steken die voor de meeste soorten een absolute barrière vormen. Uitwisseling tussen verschillende leefgebieden leidt tot populaties die beter bestand zijn tegen ziektes en klimaatverandering, en tot een grotere biodiversiteit.

Nederland

meer ‘Nederland’