Via een omweg toch gemeentelijke hulp bij relatieproblemen

Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om het aantal echtscheidingen omlaag te krijgen. Langzaam maar zeker groeit het draagvlak voor wat voorheen als overheidsbetutteling werd gezien.