Roofvogel en koe voorkomen muizenplagen

Muizenplagen worden mede veroorzaakt door de intensieve landbouw.