De VBOK zat altijd tussen twee vuren

De VBOK staat op een kantelpunt. Vanaf het jaar 2000 brokkelt de steun van leden af. Door zich weer meer te profileren als stem van het ongeboren leven, wil de vereniging het tij keren. Spanning tussen de ‘algemene’ hulpverlening van de VBOK/Siriz enerzijds en de overwegend christelijke achterban anderzijds is er altijd geweest, blijkt uit een reconstructie.