*

Staat mag publicatie foto’s niet blokkeren

Fotograaf Robert Glas mag de foto’s die hij maakte in centra voor vreemdelingendetentie, aanbieden aan diverse media. Het ministerie van Veiligheid en Justitie eiste inspraak, maar dat is in strijd met de persvrijheid.