Blogs en bladen: christelijke verdeeldheid in asieldebat | Nederlands Dagblad

Blogs en bladen: christelijke verdeeldheid in asieldebat

christelijke verdeeldheid in asieldebat

De asielproblematiek laat ook christelijk Nederland niet onberoerd. Op grond van dezelfde Bijbel worden verschillende standpunten ingenomen. Worden teksten verkeerd geïnterpreteerd, of is juist de angst om de Bijbel op de situatie van nu te betrekken niet gefundeerd? Weekblad Elsevier gaat op pad in christelijk Nederland. ‘Op het evangelie kun je geen staat bouwen’, zegt historicus Bart Jan Spruyt. Volgens hem gaan termen als barmhartigheid en herbergzaamheid over persoonlijke ethiek. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, stelt dat ‘onze basishouding naar vluchtelingen er een van naastenliefde en barmhartigheid moet zijn’. Hij snapt wel dat er grenzen zijn aan wat voor mensen behapbaar is. Universitair docent Bas van Bommel uit in Elsevier juist felle kritiek op wat hij de ‘onbegrensde naastenliefde’ van christelijk Nederland noemt. Als voorbeeld noemt hij de Bijbeltekst over ‘de andere wang toekeren’. Volgens Van Bommel zijn we bezig de volgende generatie met een enorm probleem op te zadelen door de massa-immigratie uit islamitische landen. ‘Moet ik dan ook al de wang van mijn dochter gaan toekeren? Dat zou diep immoreel en onchristelijk zijn’, zegt hij.