In memoriam: Philippus Roorda - Hart voor anderen

In geschrifte was het steevast Ph. Roorda. Hij werd bekend als criticaster van het ‘kerkisme’, de gedachte dat de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt de ‘ware kerk’ vormden.

Nederland

meer ‘Nederland’