Geen afschot ganzen meer in Overijssel

De provincie Overijssel heeft ten onrechte toegestaan dat in en nabij Natura 2000-gebieden zomerganzen werden afgeschoten. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.