Uitvoering van Natura 2000 faalt

Het natuurbeheer in de Natura 2000-gebieden faalt. Het aantal broedvogels in deze speciaal voor dieren aangewezen gebieden neemt juist af, in plaats van toe.