Greijdanus College werft talent met beurs en vaste baan

Het Greijdanus College in Zwolle haalt alles uit de kast om jonge, universitair geschoolde docenten binnen te halen voor zogenoemde ‘schaarstevakken’ zoals wiskunde en natuurkunde.