Aparte aanpak van geweld door agent

Voor agenten die in hun werk geweld hebben gebruikt, moet er een apart hoofdstukje in de wet komen.