*

'Bezuinigen op zorg en welzijn moet op wijkniveau'

Gemeenten moeten bij bezuinigingen op zorg- en welzijnsvoorzieningen rekening houden met de draagkracht van wijken, zegt Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit.

Nederland

meer ‘Nederland’