*

De terreur ging door in Veenendaal

In de laatste dagen voor de Duitse overgave waren alleen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht nog niet bevrijd. De geallieerden vreesden dat de verovering van dit gebied veel mensenlevens zou kosten. Het was immers dichtbevolkt en een groot deel van de bevolking was verzwakt door honger en ziekte. Het dagelijks rantsoen in West-Nederland bedroeg nog maar 500 calorieën, een vijfde van wat nodig is. Liever dan te vechten, verlichtten de geallieerden de nood door voedsel en medicijnen te sturen.

Nederland

meer ‘Nederland’