*

Insecten hebben het zwaar

De aantallen insecten nemen drastisch af, en de soortenrijkdom ook. Dat is slecht voor iedereen.

advertentie