Helft patiënten wil graag thuis chemotherapie

Meer dan de helft (56 procent) van de kankerpatiënten krijgt een ­chemo- of immunobehandeling graag helemaal of deels aan huis.