Worden mensen milieubewuster als je ze in de beklaagdenbank zet?

Het pamflet ‘Messentrekkers bij de Nachtwacht’, een oproep aan christenen om de zorg voor de aarde serieus te nemen, maakt de tongen los. Leidt zo’n vlammend betoog tot gedragsverandering of slaat de felle toon mensen juist lam?

Nederland

meer ‘Nederland’