*

Schoolleiding en inspectie wisten van problemen

Zowel de onderwijsinspectie als de schoolleiding van het VMBO Maastricht was al in november 2016 op de hoogte van problemen rondom de schoolexamens. De ouders van zeker vijftien leerlingen hebben toen verscheidene klachten ingediend bij de school, waarin zij signaleerden dat scholieren achterliepen op het officiële programma van het schoolexamen. De klachten belandden ook bij de onderwijsinspectie.

advertentie