*

Blogs & bladen: rouwen om verlies van je baan

rouwen om verlies van een baan

Het verliezen van je baan kan leiden tot een gecompliceerd rouwproces, maar dat wordt vaak niet erkend, meldt UWV Magazine deze maand. Psycholoog Janske van Eersel deed onderzoek naar de gevolgen van baanverlies. Waar baanverliezers veelal de diagnose burn-out of depressie kregen, ontdekte ze dat de symptomen eerder deden denken aan gecompliceerde rouw. ‘Een van de grootste problemen van het verliezen van een baan, is het accepteren van de situatie. We kunnen de harde waarheid niet aan en hebben de neiging haar te ontkennen. Dat is in het geval van gecompliceerde rouw, wanneer een naaste overlijdt, precies zo. Het is de eerste fase van een rouwproces’, vertelt ze. ‘Als we daar niet aan werken, omdat de therapie zich richt op vermeende depressie of burn-out, dan blijven we in die fase hangen.’ Ontslagen werknemers blijven dan boos op anderen die in hun ogen schuldig zijn aan hun werkloosheid. Van Eersel schat op basis van vergelijkbaar rouwonderzoek dat zo’n 80.000 werkzoekenden last hebben van werkverliesrouw. Rouw is niet verbonden aan opleiding, functie, reden van ontslag of lengte van het dienstverband, ontdekte de psycholoog. Volgens haar maakt de ene persoon wel meer kans om in de rouw te komen dan de andere. Wat uitmaakt, is bijvoorbeeld in hoeverre iemands identiteit samenhangt met zijn of haar werk. Van Eersel ontwikkelde een meetinstrument om vast te stellen of er sprake is van werkverliesrouw. Dat werd de Werkverlieslijst, te vinden op werkverlieslijst.nl.