Jongeren drinken later en minder alcohol

Jongeren gaan later drinken en zijn de afgelopen tien jaar minder gaan drinken.