Zorgen oorlogsbommen voor extra gevaar door het lage water? Welnee

Door de lage waterstand in de rivieren komen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bloot te liggen. Maar binnenvaartschepen lopen niet méér gevaar dan normaal.

Nederland

meer ‘Nederland’