Week van de Mediawijsheid: ‘Politieagent van 2030 is digitale boevenvanger’

Tijdens gymles algoritmes leren ontwikkelen door een balspel; het zou een manier kunnen zijn om basisschoolkinderen digitale vaardigheden bij te brengen. De Week van de Mediawijsheid begint vandaag. Het NEMO Science Museum laat zien hoe digitalisering beroepen verandert.